Dự án tiêu biểu

YOUR IDEA - OUR SOLUTION

Dự án: công trình nhà máy Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP Dự án: công trình nhà máy Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP

Dự án: công trình nhà máy sản xuất giày, may mặc xuất khẩu, pha chế mực in, sơn phun bao bì plastic, vàng mã, hàng gia dụng, và khu phụ trợ

Công trình nhà văn phòng cảng Nam Đình Vũ Công trình nhà văn phòng cảng Nam Đình Vũ

Công trình nhà văn phòng cảng Nam Đình Vũ, một công trình được Nguyễn Sang thực hiện

Công trình gara ô tô Tuấn Thái Công trình gara ô tô Tuấn Thái

Công trình gara ô tô Tuấn Thái